• Uniek om te geven, een ervaring om te krijgen!
  • Verzending vanuit archief binnen 24 uur mogelijk!
  • Een origineel relatie geschenk bij een jubileum!

Europese Economische Gemeenschap: het begin van één Europa

25 March 2015 Nieuws van toen Reageer als eerste

Na de Tweede Wereldoorlog steeg in Europa de behoefte aan internationale samenwerking. Europese landen wilden meer gaan samenwerken om een nieuwe oorlog te voorkomen, maar ook om de Duitse kolen- en staalindustrie nieuw leven in te roepen. Daarbij kregen zij financiële hulp van de Verenigde Staten.

Europese Economische Gemeenschap: het begin van één Europa

Verdrag van Parijs

Op 18 april 1951 ondertekenden zes Europese landen – Nederland, Frankrijk, Duitsland, België, Luxemburg en Italië – het Verdrag van Parijs. In dit verdrag werd de oprichting van Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS) vastgelegd. De EGKS werd op 23 juli 1952 een feit. Hiermee werd de kolen- en staalindustrie van deze zes landen onder gemeenschappelijk beheer geplaatst. De Hoge Autoriteit – het hoogste orgaan van EGKS – kreeg het voor het zeggen.

Verdrag van Rome

De zes landen ondertekenden op 25 maart 1957 opnieuw een verdrag, het Verdrag van Rome. Dit verdrag betekende het begin van de Europese Economische Gemeenschap (EEG) en de Euratom. Met het ondertekenen van het verdrag werd de economische samenwerking uitgebreid tot alle sectoren van de economie. Er kwam één tolvrije regio met gemeenschappelijke buitengrenzen.

De Europese Economische Gemeenschap is de voorloper van de tegenwoordige Europese Unie (EU).Afb.: Historiek.net

Forum module is not installed